sas centre


SAS METODU NEDİR?

Sinirbilim ve beyin plastisitesi alanlarında yapılan araştırmalara dayanarak geliştirilen SAS Metodu; müziği, tonları ve konuşma seslerini kulaklıklar aracılığı ile beynin iki yarı küresi arasındaki iletişimi geliştirerek pozitif değişimler yaratan bir yöntemdir. SAS; dikkat ve odaklanma sorunlarından okuma ve yazma problemlerine, gelişimsel sorunlardan dil ve konuşma becerilerine, iş hayatı stresinden yaratıcılık ve üretkenliğe, bilişsel gerilikten nörolojik rehabilitasyona kadar birçok alanda kişide var olan potansiyeli ortaya çıkararak, uluslararası yapısı sayesinde dünya çapında binlerce kişinin hayatında pozitif değişimler yaratmakta.

NEDEN SAS

Danışan, sadece dinleyerek uygulanan SAS Metodu ile yorulmadan, keyif alarak, herhangi bir yan etki görmeden kısa sürede etkili ve kalıcı sonuçlar elde eder. SAS Metodu, bilimin yeniliklerini yakından takip eden dinamik ekibiyle size özel hazırlanan dinleti programlarını kullanarak sahip olunan potansiyeli ortaya çıkarır ve daha kaliteli bir yaşam sunar.

NASIL UYGULANIR?

Danışan, kendisine özel olarak hazırlanmış ses ve müzik programlarını kulaklıklar aracılığıyla her gün 1 saat dinler. 24-28 gün sonunda beyin; yeni, kalıcı, hızlı ve etkili bir alışkanlık kazanarak sağlıklı bir işleyişe kavuşur. Oldukça basit ve güvenli olan bu yeni yöntem ile öğrenme güçlükleri, davranışsal, dikkat ve konsantrasyon ile ilgili problemlerde olumlu anlamda gelişmeler sağlanır.

NASIL UYGULANIR?

Maksimum olumlu sonuç elde edebilmek için her bireye özel olarak hazırlanan dinleti programları, üst yaş sınırı olmaksızın 3 yaş ve üzeri bireylerde uygulanır. Beynin her iki yarı küresinin daha dengeli bir şekilde çalışmasına destek veren bu dinleti programları, 4 grupta ve yaş aralıklarında bireylerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

çocuk psikolojisi


ÇOCUK PSİKOLOJİSİ NEDİR?

Bebeğin Dünya’ya geldiği andan itibaren başlayan ve ergenliğe kadar devam eden süreci inceleyen ve çözümler üreten beşeri bilim olan psikolojinin alt dallarından biridir. Fizyolojik değişimleri gözlemlerken aynı zamanda çocuğun psikolojik ve sosyal bağlamda durumunu yorumlayarak çocuk ve ebeveyne rehberlik eder. İleride yaşanması olası sorunların oluşumunu engellemek için sorun teşkil eden tutum ve davranışların değişimi için yönlendirmelerde bulunur.

Bebeğin / çocuğun fizyolojik değişimiyle gelişen yaşamına yön verir. Uyku düzeni, arkadaş ilişkisi, güvenli bağlanma gibi konuları inceler.

ÇOCUK PSİKOLOĞU NELER YAPAR?

- Çocuk Psikoloğu;

1. Duygusal ve Sosyal Gelişim
2. Fiziki Gelişim
3. Zihinsel Gelişim
4. Dil Gelişimi ve İletişim
olarak 4 gruba ayırdığımız başlıkların takibini yapar.

- Okul dönemi geldiğinde okula uygunluk düzeyi, yönlendirilmesi gereken konular konusunda çocuğa ve dolayısıyla ebeveyne rehberlik edilir.

- Okul adaptasyon, akran zorbalığı, okul motivasyonu, çocuğun bireysel iç disiplini ve çalışma ilkelerine sahip olma, anne-baba ayrılığı gibi konularda destek sağlanır. Olası ebeveyn kayıpları ve travmatik olaylar da sıklıkla destek verilen alanlardır.

ÇOCUK TERAPİSİ NE KAZANDIRIR?

- Hayata yeni adım atmış minik bireylerin güçlü beden ve zihinlerle hayata dair olumlu bakış açılarıyla başlamalarına katkı sağlayacaktır.

- Olası problemleri, hayatlarında iz bırakmadan ortadan kaldırılma imkanı sağlayacaktır.

- Çocuğunuza ömrünüz boyunca bakacağınızı unutmayınız. En başından güçlü bir anne-baba oluşumuna katkı sağlayacaktır.

"Öncelikle siz nasılsınız?" sorususun önemini ebeveynler anlayacaktır.

ergen psikolojisi


ERGEN PSİKOLOJİSİ NEDİR?

Ergen psikolojisi çocukluk ve yetişkinlik döneminin geçiş evresidir. Ergen bireylerin en temel arzuları "anlaşılır olmaktır." Birey olduklarının farkına varan çocuklar ergenlik döneminde nasıl bir birey olduklarının keşfine çıkarlar.

Çocukluk dönemini hayatı tanıma evresi olarak tanımlayabiliriz. Ergenlik dönemi ise hayatı anlamlandırma evresidir. Ergen için hayatın anlamlarının ne olduğunu keşfettiği, yetişkinlik yıllarının ilk adımlarını attığı bir dönemdir. Bu sebeple bu dönemdeki (ergenlik dönemindeki) olumsuz ipuçlarını dikkatlice incelenmeli ve gerektiğinde doğru müdahaleler yapılmalıdır.

ERGEN PSİKOLOJİSİ NELERİ KAPSAR?

Fiziksel gelişimleri, akademik başarıları, zihinsel gelişimleri, sosyal gelişimleri, arkadaşlık ilişkilerini, duygusal gelişimlerini / değişimlerini incelediğimiz ve yön verdiğimiz bir alan olarak ergen psikolojisini ele almaktayız.

ERGEN PSİKOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIR?

Ergen psikolojisi çalışmalarında öncelikle terapist gelen ergen bireyin fiziksel ve zihinsel değerlendirmesini yapar. Ergen danışanın hikayesini dinler ve ergen bireyin problem olarak dile getirdiği konuları değerlendirir. Ardından hangi terapi modelinin uygun olduğunu belirler. Psikoloğun terapi modeline yetkinliği var ise kendisi devam eder. Yetkinliği yok ise ve / veya gerekli görürse başka bir uzmana yönlendirir.

ERGEN PSİKOLOJİSİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR

Yaş, cinsiyet, ebeveyn kaybı, ebeveyn evlilik hali, ebeveyn - kardeş ilişkisi gibi pek çok konu ergenlerin psikolojik durumunu etkileyen unsurlardır.
Elbette biyolojik rahatsızlıklar ve genetik psikopatolojiler de ergen bireyin psikolojik durumunu etkilemektedir.

ERGEN TERAPİSİ NE KAZANDIRIR?

Psikoterapiler, ergen bireylere yeni bir bakış açısı kazandırır. Ergen psikolojisinde yapılan terapilerle; arkadaş ilişkileri, ebeveyn çatışmaları, duygusal gereksinimler gibi pek çok konuyu kendi içinde çözmesini sağlayan yeni bir bakış açısı kazandırılmalıdır.

Ergen psikoloğu; danışan – danışman ilişkisini güçlü kurması gereken bir psikologdur. Çünkü asıl sebep "anlaşılır olmaktır." Bu sebeple terapisti ile iyi ilişki kuramadığı takdirde ebeveyn baskı kurmamalı alternatifleri değerlendirmelidir.

endüstri ve örgüt psikolojisi


ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ NEDİR?

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Türkiye’de yeni yeni ismini duyduğumuz psikolojinin alt başlıklarından birisidir.
İş ve Örgüt Psikolojisi, İşyeri Psikolojisi, Kitle Psikolojisi gibi pek çok ismi mevcuttur.
Kurum ve kuruluşlarda çalışan bireylerin, tutum ve davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalının amacı; kurumun bireylere sunduğu imkanların yeterliliğini ölçmek, bireylerin kurum için uygunluklarını tespit etmek gibi bir çok amacı bulunmaktadır.

Endüstri ve Örgüt Psikoloğu = İş Geliştirme Uzmanlığı + İnsan Kaynakları Uzmanlığı + Psikoterapist

ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOĞU NE YAPAR?

Çalışma örgütleri; ürün ya da bilgi üretmek veya bilgi sunmak / pazarlamak amacıyla çalışan bireylerdeki etkileşimi, verimliliği artırmak amacıyla bu alanda psikolog çalıştırmaktadır.

Çalışılan ortamın, çalışan bireylerin fiziksel ve mental olarak nasıl etkilendiğini araştırmaktadır. Olumlu süreçlerin artmasını amaçlarken, olumsuz süreçlerin sebeplerini tespit edip, etkisini azaltmayı hedeflemektedir.

Benim Yöntemim;

1- Kurum içi dinamikleri inceleyip, uygun değişimler yapmaktır.
2- Bireylerin rutin hayatlarındaki bireysel problemlerini parçalara bölerek tanımlamak ve tedavi etmektir.

Çünkü; bir kurumda sağlıklı bireyler, sağlıklı işer başarabilmektedir. Yapılan işin önemi ya da büyüklüğü önem teşkil etmemektedir. Birey mutlu ve sağlıklıysa (sağlıklı bir zihne sahipse) kurumun dinamiğini hızlıca düzenlemek mümkündür. Kitlesel psikolojinin temeli, bireysel psikolojidir. Bu sebeple endüstri ve örgüt psikolojisi iki kollu bir alandır.

1- Kurumun gerekli koşulları ve bireylerin uyumu
2- Bireysel Psikoloji