First slide

kurumsal eğitimler


Kurum ve kuruluşların yönetim süreçlerine katkıda bulunmak, çalışan bireylerin bireysel duygu durumlarını artırmak, şirket içi yeniliklere ekibin hızlıca adapte olmasını sağlamak için önceden belirlenen zaman aralığında destek sağlanmaktadır.

Bunu yanı sıra tam zamanlı ve yarı zamanlı şirket içinde danışmanlık birimi oluşturarak 2 basamaklı bir eğitim süreci de gerçekleştirilebilir.

1. Şirket içi iletişimi artırma
2. Bireylerin genel iyilik hallerini sağlamak ve korumak

KURUMSAL EĞİTİMLER

  • Etkili İletişimin Yolları
  • İş Disiplini
  • Öfke Yönetimi
  • Motivasyon
  • Zaman Yönetimi
  • Satış Stratejileri
  • Stres Yönetimi
  • Kurumsal Kimlik Oluşumu